Przekaż nam 1% podatku

 

Przekaż nam 1% klikając w banner.

Rozliczenie PIT z PITax.pl

- Rozsiewamy miękkie serca

Masz w sobie siłę, by wesprzeć nas prostym gestem! W rozliczeniu PIT (z Urzędem Skarbowym) wskaż nasze Stowarzyszenie w rubryce 1 procent podatku - Organizacja Pożytku Publicznego (Ten status mamy już od 2006 roku) - zobacz niżej dane do wpisania w PIT i poznaj, jak bardzo to pomoże:

 
MIELECKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE W MIELCU

KRS: 0000019619

- Zaznacz i skopiuj albo zapisz sobie ten numer!
(opcjonalnie w kolejnej rubryce dodaj cel szczegółowy - Imię i Nazwisko naszego podopiecznego. Dzięki temu środki z Twojego podatku spożytkowane będą tak samo - na leczenie, jedynie wskazanej konkretnej osoby. Z każdą z osób podpisujemy umowę, której regulamin i podgląd jest w zakładce ____>> )

 
Jak bardzo pomoże mój wpis w PIT ?

Wypełniamy LUKĘ Narodowego Funduszu Zdrowia dla 37 osób _ http://smmielec.pl/czlonkowie_stowarzyszenia.php _ - opłacamy rehabilitację i dojazdy na nią, szczególnie w czasie "przestoju", czyli kiedy Fundusz nie refunduje wsparcia (ze względu na limity roczne i kolejki, które wymuszają przerwy w terapii). Przerwanie cyklu leczenia powoduje widoczny regres - cofanie wcześniej osiągniętego celu. A jest nim sprawność ruchowa (i tak często u nas nikła - czytaj więcej o chorobie >>).
A dokładnie na co idą te pieniądze?


Czy mnie to coś kosztuje?


Komputerowe kopiuj-wklej lub ślad tuszu z długopisu To tylko gest, Twój portfel zostaje taki sam - podatki już zostały Ci zabrane, wskazujesz tylko komu przekaże je Twój Urząd Skarbowy. Jeśli nie wpiszesz niczego, to ten 1% odpłynie do Warszawy, do budżetu Państwa.

Dziękujemy!
 

- potrzebujący mieszkańcy Mielca ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 

 

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

 

-               podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

-               podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

-               podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-  procentowej stawki podatku.

 

DAROWIZNY ; wsparcie finansowe lub rzeczowe

 

Wspieramy chorych poprzez różne działania. Wszelkie poradnictwo, wysyłka publikacji, pomoc psychologiczna, udział w wydarzeniach organizowanych przez MSSR są BEZPŁATNE. Staramy się pozyskać fundusze ze środków publicznych oraz od darczyńców, dlatego będziemy wdzięczni za każdą pomoc z Państwa strony!

 

Zachęcamy osoby prywatne, firmy, instytucje do przekazywania darowizn na rzecz osób z SM oraz wspierania naszych działań statutowych.

 

Wpłaty na to konto przeznaczone zostaną wyłącznie na działalność statutową MSSR

     Wpłat na subkonto w ramach PLiR prosimy dokonywać na rachunek:

                        73 1240 2656 1111 0000 3793 2400  W tytule przelewu należy wpisać: PLiR , imię i nazwisko osoby, której ofiarowują Państwo swoją darowiznę.

Uwaga!

 

Przypominamy, że:

 

Osoby fizyczne mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości do 6% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę, na cele statutowe naszego stowarzyszenia, które posiada miano organizacji pożytku publicznego od 21.12.2006r (Art. 26 §1 pkt 9 i 10 ustawy o podatku od osób fizycznych).

 

Natomiast osoby prawne ( tj. spółki prawa handlowego, jak: spółka akcyjna lub spółka z o.o) mogą odliczyć sobie darowiznę w wysokości 10% dochodu w deklaracji rocznej za rok, w którym przekazały tą darowiznę (art. 18 §1 pkt 1ustawy o podatku od osób prawnych).

 

Pamiętaj!

 Aby z funduszy zgromadzonych przez Ciebie na subkoncie można było opłacić Twoje    leczenie i rehabilitacje faktury muszą być wystawione na MSSR, czyli nabywcą jest:

Mieleckie Stowarzyszeni Chorych na Stwardnienia Rozsianego  ul Mickiewicza 2/7

 39-300 Mielec

 NIP 817-13-47-795

 

 Każda faktura zawierać musi również dopisek: "PLiR - imię i nazwisko" osoby, z której środków faktura ma zostać opłacona.

 

Uwaga!

 

 Opłaty za zakupy dokonywane są wyłącznie w formie przelewu z rachunku bankowego MSSR na rachunek bankowy wystawcy faktury/rachunku. Nie ma możliwości przekazywania środków z rachunku bankowego MSSR bezpośrednio na rachunek odbiorcy wpłat celowych.

 

 Firmom pragnącym wpłacić środki w formie darowizny na leczenie i rehabilitację wybranej osoby, posiadającej u nas subkonto, proponujemy zawarcie umowy darowizny z Mieleckim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienia Rozsianego.

 

 

Jak zrezygnować z subkonta w Programie Leczenie i Rehabilitacji SM?

 

Aby zrezygnować z prowadzenia subkonta w MSSR, prosimy o wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie na adres pocztowy dokumentu z załącznika.


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.